Les Lundis de la Presse # 18

Le Ministère de la Communication invite la presse à son programme hebdomadaire, Les LUNDIS DE LA PRESSE, ce lundi 9 octobre 2017, à 9:45 am, au local dudit Ministère #23, Ave Lamartinière (Bois Verna).

Le Ministère de la Communication reçoit l’Agronome Thomas JACQUES, Coordonateur de la Caravanne du Changement.

A cette conférence de presse, l’Agronome Thomas Jacques présentera un rapport de l’avancement de la Caravanne et les mesures adoptées autour des perspectives.

Les médias, désireux de couvrir cette conférence, sont priés de se présenter sur les lieux à l’heure indiquée. La Conférence « Les Lundis de la Presse » # 18 sera retransmise en direct par la Radio Nationale d’Haïti (RNH), la Télévision Nationale d’Haïti (TNH) et pourra être suivie sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux.

****–––––––

Envitasyon : Lendi Laprès # 18

Ministè Kominikasyon envite laprès nan konferans li bay chak semèn yo, Lendi Laprès, jou lendi k ap 9 oktòb 2017 la, a 9vè 45 nan maten, nan lokal Ministè a ki chita nan # 23, Avni Lamatinyè (Bwa Vèna).

Ministè Kominikasyon ap resevwa Agronòm Thomas Jacques (Toma Jak) ki se Kòdonatè Karavàn Chanjman an.

Nan konferans pou laprès sa a, Agronòm Thomas Jacques (Toma Jak)) ap prezante yon rapò sou kijan karavàn nan ap vanse ak dispozisyon ki pran pou kontinye ak Karavàn lan.

Medya k ap vin kouvri konferans sa a dwe sou plas nan lè ki fikse a.
Konferans « Lendi Laprès » # 18 la ap an dirèk sou Radio Nationale d’Haïti (RNH) (Radyo Nasyonal Ayiti), Télévision Nationale d’Haïti (TNH), (Televizyon Nasyonal Ayiti) ak sou plizyè platfòm rezo sosyal.