Le Ministère de la Communication invite la presse à son programme hebdomadaire, Les LUNDIS DE LA PRESSE, ce lundi 25 septembre 2017, à 9:45 am, au local dudit Ministère #23, Ave Lamartinière (Bois Verna).

 

En première partie du programme, le Ministère de la Communication reçoit M. Kineton Louis, un membre de la Commission de restructuration et de renforcement du Centre national des équipements (CORRECNE). M. Kineton Louis présentera un rapport de l’état des lieux et les mesures à adopter autour des nouvelles perspectives.

En deuxième partie, le Ministère de la Communication reçoit le Secrétaire d’Etat aux Finances, M. Ronald Grey Décembre qui fera le point sur les mesures fiscales et douanières.

Les médias, désireux de couvrir cette conférence, sont priés de se présenter sur les lieux à l’heure indiquée. La Conférence « Les Lundis de la Presse » # 16 sera retransmise en direct par la Radio Nationale d’Haïti (RNH), la Télévision Nationale d’Haïti (TNH) et pourra être suivie sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux.

 

****

 

Envitasyon : Lendi Laprès # 16

Ministè Kominikasyon envite laprès nan konferans li bay chak semèn yo, Lendi Laprès, jou lendi k ap 25 septanm 2017 la, a 9vè 45 nan maten, nan lokal Ministè a ki chita nan # 23, Avni Lamatinyè (Bwa Vèna).

Nan premye pati pwogram nan, Ministè Kominikasyon ap resevwa Mesye Kineton Louis (Kintonn Lwi), yon manm Komisyon Restriktirasyon ak Ranfòsman Sant Nasyonal Ekipman CNE.

Nan konferans pou laprès sa a, Mesye Kineton Louis (Kintonn Lwi) ap prezante yon rapò sou sitiyasyon CNE ak dispozisyon ki pran pou bay CNE yon lòt vizaj.

Nan dezyèm pati a, Ministè Kominikasyon ap resevwa, Sekretè Deta Finans lan, Mesye Ronald Grey Décembre ( Ronal Gre Desanm) ki pral pote presizyon sou nouvo dispozisyon fiskal ak dwanye yo.

Medya k ap vin kouvri konferans sa a dwe sou plas nan lè ki fikse a. Konferans « Lendi Laprès » # 16 la ap an dirèk sou Radio Nationale d’Haïti (RNH) (Radyo Nasyonal Ayiti), Télévision Nationale d’Haïti (TNH), (Televizyon Nasyonal Ayiti) ak sou plizyè platfòm rezo sosyal.